Rinseaway System Syndeo – rens for maskin, håndstykke og slanger – 473ml

Beskrivelse

Hydrafacial Rinseaway Solution Syndeo er rens for maskin, håndstykke og slanger.

HF-håndstykke og slanger renses med Rinseaway. Dette gjøres etter at du har satt på flat(blått)lokk.

Sett på Hydrafacial (HF)-maskinen slik at du får vakuum, (samme som under behandling).  Slå på Rinseaway, i ON stilling, og kjør HF-maskinen i ca. 30sek-1min.  Slå deretter av Rinseaway i OFF stilling.  Slå deretter umiddelbart av vakuumet på HF-maskinen.  Denne prosedyren gjør at en får Rinseaway i slangene og i håndstykke når en forlater HF-maskinen.

HF-Håndstykke og Slanger skal inneholde Rinseaway når HF-maskinen ikke er i bruk og flatt lokk skal være på håndstykket.